random scripts I use
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Alison Watson 7fa7171471 various dev environment stuff 2 månader sedan
..
00-vars various dev environment stuff 2 månader sedan
bindings fish: don't use these bindings anymore 1 år sedan
build-hosts hosts: move to network/hosts 1 år sedan
cheat file dance 2 år sedan
chroot various dev environment stuff 2 månader sedan
crtolf file dance 2 år sedan
ds-patch fish: add ds-patch script 2 år sedan
emacs-nw make console usage of emacs better 10 månader sedan
find-no-album-artist file dance 2 år sedan
find-stereo file dance 2 år sedan
flac2mp3 file dance 2 år sedan
gdcc-install various dev environment stuff 2 månader sedan
gender-swap runtime fixes 1 år sedan
generate-grub file dance 2 år sedan
homebrew file dance 2 år sedan
makepkg file dance 2 år sedan
megadl misc fixes 2 månader sedan
path make paths not be hardcoded on user login 10 månader sedan
prompt add development chroot environment 10 månader sedan
ql file dance 2 år sedan
quick-diff fish: add quick-diff 1 år sedan
quick-sed fish: add quick-sed script 1 år sedan
rebuild file dance 2 år sedan
show-colors rewrite show-colors script in Ruby 2 år sedan
transfer file dance 2 år sedan
update-vim-plugins file dance 2 år sedan
vm-macemu file dance 2 år sedan
vm-nextemu file dance 2 år sedan
vm-pcem virtual-machines: add PCem configurations 1 år sedan
vm-qemu misc fixes 2 månader sedan
vnc file dance 2 år sedan
void-quick misc fixes 2 månader sedan
void-repo void: make xrsync synchronize the folder with a glob 1 år sedan
wiki-preview fish: fix usage of vim: syntax 1 år sedan