Клон по подразбиране

master

05a316c0d2 · improve translation of zero-g · Последна модификация преди 1 месец