Kaynağa Gözat

highlight qh files

master
Alison Watson 1 yıl önce
ebeveyn
işleme
e7a334b7d7
1 değiştirilmiş dosya ile 1 ekleme ve 1 silme
  1. +1
    -1
      ftdetect/quakec.vim

+ 1
- 1
ftdetect/quakec.vim Dosyayı Görüntüle

@@ -1 +1 @@
au BufNewFile,BufRead *.qc set filetype=quakec
au BufNewFile,BufRead *.qc,*.qh set filetype=quakec

Yükleniyor…
İptal
Kaydet