Procházet zdrojové kódy

highlight qh files

master
Alison Watson před 1 rokem
rodič
revize
e7a334b7d7
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      ftdetect/quakec.vim

+ 1
- 1
ftdetect/quakec.vim Zobrazit soubor

@@ -1 +1 @@
au BufNewFile,BufRead *.qc set filetype=quakec
au BufNewFile,BufRead *.qc,*.qh set filetype=quakec

Načítá se…
Zrušit
Uložit