Преглед на файлове

highlight qh files

master
Alison Watson преди 1 година
родител
ревизия
e7a334b7d7
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      ftdetect/quakec.vim

+ 1
- 1
ftdetect/quakec.vim Целия файл

@@ -1 +1 @@
au BufNewFile,BufRead *.qc set filetype=quakec
au BufNewFile,BufRead *.qc,*.qh set filetype=quakec

Loading…
Отказ
Запис