Преглед на файлове

fix number syntax

master
Alison Watson преди 2 години
родител
ревизия
5b50c73be0
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      syntax/quakec.vim

+ 3
- 3
syntax/quakec.vim Целия файл

@@ -17,8 +17,8 @@ syn keyword qcAttribute noreturn inline eraseable noerase accumulate last ali

syn keyword qcConstant TRUE FALSE

syn match qcNumbers display transparent "\<\d\|\.\d" contains=qcNumber,qcHexNumber
syn match qcHexNumber display contained "0x\x\+\(u\=l\{0,2}\|ll\=u\)\>"
syn match qcNumbers display transparent "\<\d\|\.\d" contains=qcNumber
syn match qcNumber display contained "0x\x\+\(u\=l\{0,2}\|ll\=u\)\>"
syn match qcNumber display contained "\([0-9]\+\(\.[0-9]*f\=\)\=\|\.[0-9]\+f\=\)\>"
syn region qcVector display oneline start=+'+ end=+'+ keepend contains=@Spell

@@ -54,6 +54,6 @@ hi def link qcString String
hi def link qcStructure Structure
hi def link qcTodo Todo
hi def link qcType Type
hi def link qcVector String
hi def link qcVector Number

let b:current_syntax = "quakec"

Loading…
Отказ
Запис