Qt C++ highlighting for vim
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Alison Watson 6276a73db9 fix some highlights 3 lat temu
after/syntax fix some highlights 3 lat temu