Qt C++ highlighting for vim
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
Alison Watson 6276a73db9 fix some highlights 3 jaren geleden
after/syntax fix some highlights 3 jaren geleden