quake-based game engine
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Alison Watson 692487755d add spingle.rc/ico 2 lat temu
doc make pkg-config optional, use native CMake SDL2 2 lat temu
source add spingle.rc/ico 2 lat temu
.gitignore initial commit 2 lat temu
CMakeLists.txt add spingle.rc/ico 2 lat temu
LICENSE.txt initial commit 2 lat temu