Snipt: Glitch Edition
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

73 řádky
2.4KB

 1. import os
 2. from django.conf.urls import include, url
 3. from django.contrib import admin
 4. from django.contrib.auth.views import login
 5. from django.http import HttpResponseRedirect
 6. from django.views.generic import TemplateView
 7. from django.views.static import serve
 8. from snipts.api import (
 9. PublicSniptResource,
 10. PublicUserResource,
 11. PrivateSniptResource,
 12. PrivateFavoriteResource,
 13. PrivateUserProfileResource,
 14. PrivateUserResource,
 15. PublicTagResource,
 16. )
 17. # from snipts.views import search
 18. from tastypie.api import Api
 19. from views import homepage, lexers, login_redirect, tags, user_api_key
 20. public_api = Api(api_name="public")
 21. public_api.register(PublicSniptResource())
 22. public_api.register(PublicTagResource())
 23. public_api.register(PublicUserResource())
 24. private_api = Api(api_name="private")
 25. private_api.register(PrivateSniptResource())
 26. private_api.register(PrivateUserResource())
 27. private_api.register(PrivateFavoriteResource())
 28. private_api.register(PrivateUserProfileResource())
 29. urlpatterns = []
 30. if os.environ.get("DISABLE_SIGNUP") == "true":
 31. urlpatterns += [
 32. url(r"^register/?$", lambda x: HttpResponseRedirect("/404/")),
 33. url(r"^signup/?$", lambda x: HttpResponseRedirect("/404/")),
 34. ]
 35. else:
 36. urlpatterns += [url(r"^signup/?$", lambda x: HttpResponseRedirect("/register/"))]
 37. urlpatterns += [
 38. url(r"^$", homepage),
 39. url(r"", include("registration.backends.simple.urls")),
 40. url(r"^login/?$", login, name="login"),
 41. url(r"^login-redirect/$", login_redirect),
 42. url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
 43. url(r"^404/$", TemplateView.as_view(template_name="404.html")),
 44. url(r"^500/$", TemplateView.as_view(template_name="500.html")),
 45. url(r"^robots.txt$", TemplateView.as_view(template_name="robots.txt")),
 46. url(r"^tags/$", tags),
 47. url(r"^account/", include("accounts.urls")),
 48. url(r"^api/public/lexer/$", lexers),
 49. url(r"^api/private/key/$", user_api_key),
 50. url(r"^api/", include(public_api.urls)),
 51. url(r"^api/", include(private_api.urls)),
 52. # url(r"^search/$", search),
 53. url(r"^", include("teams.urls")),
 54. url(r"^", include("snipts.urls")),
 55. url(
 56. r"^(?P<path>favicon\.ico)$",
 57. serve,
 58. {"document_root": os.path.join(os.path.dirname(__file__), "static/img")},
 59. ),
 60. url(
 61. r"^static/(?P<path>.*)$",
 62. serve,
 63. {"document_root": os.path.join(os.path.dirname(__file__), "media")},
 64. ),
 65. ]