Преглед на файлове

Separate searchbox from db.

master
Nick Sergeant преди 6 години
родител
ревизия
dc94b635a6
  1. 2
      settings.py

2
settings.py

@ -11,6 +11,8 @@ if 'DATABASE_URL' in os.environ:
DATABASES = {'default': dj_database_url.config()}
if 'SEARCHBOX_SSL_URL' in os.environ:
es = urlparse(os.environ.get('SEARCHBOX_SSL_URL') or
'http://127.0.0.1:9200/')

Зареждане…
Отказ
Запис