Przeglądaj źródła

"Account" button -> "Preferences" button

master
Alison Watson 2 lat temu
rodzic
commit
6c4f2a32f8
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      templates/base.html

+ 1
- 1
templates/base.html Wyświetl plik

@@ -157,7 +157,7 @@
<li>
<a href="/account/">
<i class="icon-cog icon-white"></i>
Account
Preferences
</a>
</li>
{% if request.user.is_superuser %}


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz