random scripts I use
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

27 wiersze
1.0 KiB

/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf
/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf
/etc/fonts/conf.d/10-sub-pixel-rgb.conf
/etc/fonts/conf.d/11-lcdfilter-default.conf
/etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-dejavu-sans-mono.conf
/etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-dejavu-sans.conf
/etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-dejavu-serif.conf
/etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-vera.conf
/etc/fonts/conf.d/30-metric-aliases.conf
/etc/fonts/conf.d/30-win32-aliases.conf
/etc/fonts/conf.d/40-nonlatin.conf
/etc/fonts/conf.d/45-generic.conf
/etc/fonts/conf.d/45-latin.conf
/etc/fonts/conf.d/49-sansserif.conf
/etc/fonts/conf.d/50-user.conf
/etc/fonts/conf.d/51-local.conf
/etc/fonts/conf.d/57-dejavu-sans-mono.conf
/etc/fonts/conf.d/57-dejavu-sans.conf
/etc/fonts/conf.d/57-dejavu-serif.conf
/etc/fonts/conf.d/60-generic.conf
/etc/fonts/conf.d/60-latin.conf
/etc/fonts/conf.d/65-fonts-persian.conf
/etc/fonts/conf.d/65-nonlatin.conf
/etc/fonts/conf.d/67-defaults.conf
/etc/fonts/conf.d/69-unifont.conf
/etc/fonts/conf.d/80-delicious.conf
/etc/fonts/conf.d/90-synthetic.conf