random scripts I use
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Alison Watson d3b0cb8668 bunch of crap 4 miesięcy temu
..
00-vars various dev environment stuff 1 rok temu
bindings fish: don't use these bindings anymore 2 lat temu
build-hosts hosts: move to network/hosts 3 lat temu
cheat file dance 3 lat temu
chroot bunch of crap 4 miesięcy temu
crtolf file dance 3 lat temu
ds-patch fish: add ds-patch script 3 lat temu
emacs-nw bunch of crap 4 miesięcy temu
find-no-album-artist file dance 3 lat temu
find-stereo file dance 3 lat temu
flac2mp3 file dance 3 lat temu
gdcc-install various dev environment stuff 1 rok temu
gender-swap runtime fixes 2 lat temu
generate-grub bunch of crap 4 miesięcy temu
homebrew file dance 3 lat temu
ls bunch of crap 4 miesięcy temu
makepkg file dance 3 lat temu
megadl misc fixes 1 rok temu
path make paths not be hardcoded on user login 2 lat temu
prompt add development chroot environment 2 lat temu
ql file dance 3 lat temu
quick-diff fish: add quick-diff 3 lat temu
quick-sed fish: add quick-sed script 3 lat temu
rebuild file dance 3 lat temu
show-colors rewrite show-colors script in Ruby 3 lat temu
transfer file dance 3 lat temu
update-vim-plugins file dance 3 lat temu
vm-macemu file dance 3 lat temu
vm-nextemu file dance 3 lat temu
vm-pcem virtual-machines: add PCem configurations 3 lat temu
vm-qemu misc fixes 1 rok temu
vnc file dance 3 lat temu
void-quick misc fixes 1 rok temu
void-repo void: make xrsync synchronize the folder with a glob 2 lat temu
wiki-preview fish: fix usage of vim: syntax 3 lat temu