random scripts I use
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Alison Watson 7fa7171471 various dev environment stuff 1 miesiąc temu
..
00-vars various dev environment stuff 1 miesiąc temu
bindings fish: don't use these bindings anymore 1 rok temu
build-hosts hosts: move to network/hosts 1 rok temu
cheat file dance 1 rok temu
chroot various dev environment stuff 1 miesiąc temu
crtolf file dance 1 rok temu
ds-patch fish: add ds-patch script 1 rok temu
emacs-nw make console usage of emacs better 8 miesięcy temu
find-no-album-artist file dance 1 rok temu
find-stereo file dance 1 rok temu
flac2mp3 file dance 1 rok temu
gdcc-install various dev environment stuff 1 miesiąc temu
gender-swap runtime fixes 11 miesięcy temu
generate-grub file dance 1 rok temu
homebrew file dance 1 rok temu
makepkg file dance 1 rok temu
megadl misc fixes 1 miesiąc temu
path make paths not be hardcoded on user login 8 miesięcy temu
prompt add development chroot environment 8 miesięcy temu
ql file dance 1 rok temu
quick-diff fish: add quick-diff 1 rok temu
quick-sed fish: add quick-sed script 1 rok temu
rebuild file dance 1 rok temu
show-colors rewrite show-colors script in Ruby 1 rok temu
transfer file dance 1 rok temu
update-vim-plugins file dance 1 rok temu
vm-macemu file dance 1 rok temu
vm-nextemu file dance 1 rok temu
vm-pcem virtual-machines: add PCem configurations 1 rok temu
vm-qemu misc fixes 1 miesiąc temu
vnc file dance 1 rok temu
void-quick misc fixes 1 miesiąc temu
void-repo void: make xrsync synchronize the folder with a glob 1 rok temu
wiki-preview fish: fix usage of vim: syntax 1 rok temu