random scripts I use
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 wiersze
264B

  1. #!/usr/bin/env fish
  2. function wiki-preview -d "Preview a wiki page" -a wiki mdwn
  3. scp "$mdwn" "$_agw_secret_ikiwiki_login":/tmp/test.mdwn
  4. ssh "$_agw_secret_ikiwiki_login" \
  5. "ikiwiki --setup ~/$wiki.setup --render /tmp/test.mdwn" > \
  6. /tmp/wikipreview.html
  7. end