random scripts I use
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

28 wiersze
619B

  1. #!/usr/bin/env fish
  2. function vm-macemu -d "Frontend to SheepShaver and BasiliskII" -a arch cfg
  3. switch "$arch"
  4. case m68k
  5. set config ~/.basilisk_ii_prefs
  6. set executable BasiliskII
  7. case ppc
  8. set config ~/.sheepshaver_prefs
  9. set executable SheepShaver
  10. end
  11. touch $config
  12. chmod u+w $config
  13. cat $_agw_dir_rc/virtual-machines/MacEmu/common > $config
  14. cat $_agw_dir_rc/virtual-machines/MacEmu/common-$arch >> $config
  15. cat $_agw_dir_rc/virtual-machines/MacEmu/$cfg >> $config
  16. chmod -w $config
  17. $executable
  18. end
  19. complete -c vm-macemu -xa "(ls $_agw_dir_rc/virtual-machines/MacEmu)"
  20. ## EOF