random scripts I use
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

8 satır
126B

  1. #!/usr/bin/env fish
  2. function show-colors -d "Displays all of the terminal colors"
  3. $_agw_dir_rc/text/show-colors
  4. end
  5. ## EOF