random scripts I use
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

8 wiersze
122B

  1. #!/usr/bin/env fish
  2. function rebuild -d 'Builds an AUR package'
  3. $_agw_dir_rc/build-system/rebuild.rkt $argv
  4. end
  5. ## EOF