random scripts I use
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

8 satır
165B

  1. #!/usr/bin/env fish
  2. function quick-sed -d 'Recursively sed files in the current directory' -a i o
  3. find . -type f -exec sed -i -e 's/'$i'/'$o'/g' {} \;
  4. end
  5. ## EOF