random scripts I use
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

8 lines
165B

  1. #!/usr/bin/env fish
  2. function quick-sed -d 'Recursively sed files in the current directory' -a i o
  3. find . -type f -exec sed -i -e 's/'$i'/'$o'/g' {} \;
  4. end
  5. ## EOF