random scripts I use
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

8 wiersze
165B

  1. #!/usr/bin/env fish
  2. function quick-sed -d 'Recursively sed files in the current directory' -a i o
  3. find . -type f -exec sed -i -e 's/'$i'/'$o'/g' {} \;
  4. end
  5. ## EOF