random scripts I use
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

8 wiersze
210B

  1. #!/usr/bin/env fish
  2. function quick-diff -d 'Quickly diffs a file and places it in a package dir'
  3. diff -u $argv[1] $argv[2] > $_agw_dir_src/packages/void/greyserv/srcpkgs/$argv[3]/patches/$argv[4]
  4. end
  5. ## EOF