random scripts I use
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

39 řádky
689B

 1. #!/usr/bin/env fish
 2. function fish_prompt
 3. set _stat $status
 4. echo -n (set_color 70a9ff)(date +%H:%M:%S)
 5. echo -n (set_color normal)(
 6. if test $_stat -eq 0
 7. echo '@'
 8. else
 9. echo '!'
 10. end)
 11. echo -n (
 12. if test $_agw_chroot
 13. set_color f54f4c
 14. else
 15. set_color c792ea
 16. end)$hostname
 17. echo (set_color normal)"% "
 18. end
 19. function fish_right_prompt
 20. echo -n (set_color c3e88d)(pwd)
 21. echo (set_color normal)
 22. end
 23. function fish_greeting
 24. if test -f /usr/share/dict/words && test (which shuf) && test (which ruby)
 25. set_color c50ed2
 26. echo -n "Word of the moment: "(shuf -n1 /usr/share/dict/words) |
 27. ruby -e 'puts $stdin.read.center ARGV[0].to_i' $COLUMNS
 28. set_color normal
 29. end
 30. end
 31. ## EOF