random scripts I use
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

14 wiersze
253B

 1. #!/usr/bin/env fish
 2. if test -d ~/.gem/ruby
 3. set -gxa PATH ~/.gem/ruby/2.*/bin
 4. end
 5. if test -d ~/.cabal/bin
 6. set -gxa PATH ~/.cabal/bin
 7. end
 8. if test -d $_agw_dir_bin/llvm/$_agw_llvm_ver/bin
 9. set -gxa PATH $_agw_dir_bin/llvm/$_agw_llvm_ver/bin
 10. end
 11. ## EOF