random scripts I use
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 wiersze
213B

  1. #!/usr/bin/env fish
  2. function generate-grub -d 'Generates and installs GRUB'
  3. sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
  4. sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/efi --bootloader-id=arch
  5. end
  6. ## EOF