random scripts I use
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

19 wiersze
324B

 1. #!/usr/bin/env fish
 2. function flac2mp3 -d 'Converts FLAC files to MP3'
 3. for f in ./*.flac
 4. if not ffmpeg -i "$f" -q:a 0 -vn (basename "$f" ".flac")".mp3"
 5. echo "failed to process $f, exiting"
 6. exit 1
 7. end
 8. echo "$f success"
 9. end
 10. read -P "success. delete files? [yn] " yn
 11. test $yn = y
 12. and rm ./*.flac
 13. end
 14. ## EOF