random scripts I use
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

20 řádky
487B

 1. #!/usr/bin/env fish
 2. function find-stereo -d 'Finds files that are stereo'
 3. set filter 'pan=mono|c0=0.5*FL+-0.5*FR,silenceremove=start_periods=1:detection=peak'
 4. for f in $argv
 5. set out (ffmpeg -nostdin -loglevel error -i "$f" -filter_complex "$filter" -t 0.00002 -f crc -)
 6. if test "$out" != 'CRC=0x00000001'
 7. set other /tmp/(basename "$f")
 8. echo "$f is stereo, converting"
 9. ffmpeg -i "$f" -ac 1 "$other" && mv "$other" "$f"
 10. else
 11. echo "$f is mono"
 12. end
 13. end
 14. end
 15. ## EOF