Преглед на файлове

fish: ensure ruby is installed for greeting

master
Alison Watson преди 11 месеца
родител
ревизия
fa73b53992
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      fish/prompt

+ 1
- 1
fish/prompt Целия файл

@@ -19,7 +19,7 @@ function fish_right_prompt
end

function fish_greeting
if test -f /usr/share/dict/words && test (which shuf)
if test -f /usr/share/dict/words && test (which shuf) && test (which ruby)
set_color c50ed2

echo -n "Word of the moment: "(shuf -n1 /usr/share/dict/words) |


Loading…
Отказ
Запис