Bläddra i källkod

emacs: use powershell

master
Alison G. Watson 1 år sedan
förälder
incheckning
c97adc7859
1 ändrade filer med 7 tillägg och 0 borttagningar
  1. +7
    -0
      emacs/init.el

+ 7
- 0
emacs/init.el Visa fil

@@ -95,6 +95,11 @@
:foreground "#92ebf0"))

;; major modes
(use-package powershell
:ensure t
:init
(defvaralias 'powershell-indent 'tab-width))

(use-package json-mode
:ensure t)

@@ -221,6 +226,8 @@
:ensure t
:after (fish-mode glsl-mode rust-mode)
:config
(smart-tabs-add-language-support powershell powershell-mode-hook
((powershell-indent-line . powershell-indent)))
(smart-tabs-add-language-support rust rust-mode-hook
((rust-mode-indent-line . rust-indent-offset)))
(smart-tabs-add-language-support fish fish-mode-hook


Laddar…
Avbryt
Spara