Преглед на файлове

void: make xrsync synchronize the folder with a glob

master
Alison Watson преди 1 година
родител
ревизия
9adc30c955
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      fish/void-repo

+ 1
- 1
fish/void-repo Целия файл

@@ -9,7 +9,7 @@ end

function xrsync -d "Upload voidlinux package repository"
rsync $argv -azvh --delete --progress \
"$XBPS_HOSTDIR"/binpkgs/ \
"$XBPS_HOSTDIR"/binpkgs/{*.{xbps,xbps.sig},*-repodata} \
"$_agw_secret_void_copy_dir"
endLoading…
Отказ
Запис