Procházet zdrojové kódy

emacs: use css-mode, lua-mode, python

master
Alison Watson před 1 rokem
rodič
revize
69d1565bbb
1 změnil soubory, kde provedl 13 přidání a 0 odebrání
  1. +13
    -0
      emacs/init.el

+ 13
- 0
emacs/init.el Zobrazit soubor

@@ -101,6 +101,15 @@
:init
(defvaralias 'js-indent-level 'tab-width))

(use-package css-mode
:init
(defvaralias 'css-indent-offset 'tab-width))

(use-package lua-mode
:ensure t
:init
(setq lua-indent-nested-block-content-align nil))

(use-package json-mode
:ensure t
:after js
@@ -127,6 +136,10 @@
(mmm-add-mode-ext-class 'ruby-mode nil 'here-doc)
(mmm-add-mode-ext-class 'rust-mode nil 'rust-doc))

(use-package python
:init
(defvaralias 'python-indent-offset 'tab-width))

(use-package cc-mode
:mode (("\\.zsc\\'" . c-mode)
("\\.zc\\'" . c-mode))


Načítá se…
Zrušit
Uložit