Bläddra i källkod

windows changes

master
Alison G. Watson 11 månader sedan
förälder
incheckning
57651c9286
2 ändrade filer med 6 tillägg och 2 borttagningar
  1. +4
    -1
      emacs/early-init.el
  2. +2
    -1
      emacs/init.el

+ 4
- 1
emacs/early-init.el Visa fil

@@ -12,6 +12,9 @@
initial-scratch-message nil
mark-ring-max 1024))

(when (string-equal system-type "windows-nt")
(setenv "PATH" (concat "C:/emacs/bin;" (getenv "PATH"))))

;; important ergonomics
(setq fill-column 80
sentence-end-double-space nil
@@ -44,6 +47,6 @@
(setq agw-mode-line-family
(if (string-equal system-type "windows-nt")
"Noto Mono"
"Iosevka"))
"Iosevka"))

;; EOF

+ 2
- 1
emacs/init.el Visa fil

@@ -123,7 +123,8 @@
("\\.zc\\'" . c-mode))
:init
(setq c-auto-align-backslashes nil
c-basic-offset tab-width)
c-basic-offset tab-width
c-default-style "linux")
(defvaralias 'c-basic-offset 'tab-width))

(use-package fish-mode


Laddar…
Avbryt
Spara