Przeglądaj źródła

fish: add quick-sed script

master
Alison Watson 1 rok temu
rodzic
commit
325db1179c
1 zmienionych plików z 7 dodań i 0 usunięć
  1. +7
    -0
      fish/quick-sed

+ 7
- 0
fish/quick-sed Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,7 @@
#!/usr/bin/env fish

function quick-sed -d 'Recursively sed files in the current directory' -a i o
find . -type f -exec sed -i -e 's/'$i'/'$o'/g' {} \;
end

## EOF

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz