Преглед на файлове

fish: add quick-sed script

master
Alison Watson преди 1 година
родител
ревизия
325db1179c
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 0 реда
  1. +7
    -0
      fish/quick-sed

+ 7
- 0
fish/quick-sed Целия файл

@@ -0,0 +1,7 @@
#!/usr/bin/env fish

function quick-sed -d 'Recursively sed files in the current directory' -a i o
find . -type f -exec sed -i -e 's/'$i'/'$o'/g' {} \;
end

## EOF

Loading…
Отказ
Запис