Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Alison Watson c0565b3f5d cargo fmt 2 dni temu
glsl new renderer code, heavy optimizations 2 dni temu
resource update resources 5 miesięcy temu
source cargo fmt 2 dni temu
tools remove the logging system, nearly fix skeletal animation? optimize some code 3 tygodni temu
.gitattributes initial commit 1 rok temu
.gitignore remove the logging system, nearly fix skeletal animation? optimize some code 3 tygodni temu
Cargo.lock replace sdl2-sys and llvm-sys with our own bindings 2 dni temu
Cargo.toml replace sdl2-sys and llvm-sys with our own bindings 2 dni temu
LICENSE initial commit 1 rok temu
README.md add logo 1 rok temu
rustfmt.toml use better formatting 3 miesięcy temu

README.md

BLONKUS

blonkus stylized logo

it's a thing