25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

37 satır
640B

 1. use crate::render::Instance;
 2. use ash::vk;
 3. use std::rc::Rc;
 4. pub struct Surface {
 5. handle: vk::SurfaceKHR,
 6. pub instance: Rc<Instance>,
 7. }
 8. impl Surface {
 9. pub fn create(
 10. instance: Rc<Instance>,
 11. window: &crate::hal::Window,
 12. ) -> Result<Rc<Self>, crate::hal::ErrSdl> {
 13. let handle = window.vulkan_create_surface(&instance)?;
 14. Ok(Rc::new(Self { handle, instance }))
 15. }
 16. }
 17. impl Drop for Surface {
 18. fn drop(&mut self) {
 19. unsafe {
 20. self.instance.surface_ext.destroy_surface(self.handle, None);
 21. }
 22. }
 23. }
 24. impl std::ops::Deref for Surface {
 25. type Target = vk::SurfaceKHR;
 26. fn deref(&self) -> &Self::Target {
 27. &self.handle
 28. }
 29. }
 30. // EOF