Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

20 řádky
352B

 1. pub struct Spir {
 2. pub code: Vec<u32>,
 3. pub size: usize,
 4. }
 5. impl Spir {
 6. pub fn read(bytecode: &[u8]) -> Spir {
 7. let mut code = Vec::with_capacity(bytecode.len() / 4);
 8. for word in bytecode.chunks_exact(4) {
 9. code.push(u32::from_le_bytes([word[0], word[1], word[2], word[3]]));
 10. }
 11. let size = code.len() * 4;
 12. Spir { code, size }
 13. }
 14. }
 15. // EOF