Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

43 рядки
808B

 1. use crate::render::{Device, Spir};
 2. use ash::{version::DeviceV1_0, vk};
 3. use std::rc::Rc;
 4. pub struct ShaderModule {
 5. handle: vk::ShaderModule,
 6. pub device: Rc<Device>,
 7. }
 8. impl ShaderModule {
 9. pub fn create(
 10. device: Rc<Device>,
 11. spir: &Spir,
 12. ) -> Result<Rc<Self>, vk::Result> {
 13. let create_info = vk::ShaderModuleCreateInfo {
 14. code_size: spir.size,
 15. p_code: spir.code.as_ptr(),
 16. ..Default::default()
 17. };
 18. let handle = unsafe { device.create_shader_module(&create_info, None)? };
 19. Ok(Rc::new(Self { handle, device }))
 20. }
 21. }
 22. impl Drop for ShaderModule {
 23. fn drop(&mut self) {
 24. unsafe {
 25. self.device.destroy_shader_module(self.handle, None);
 26. }
 27. }
 28. }
 29. impl std::ops::Deref for ShaderModule {
 30. type Target = vk::ShaderModule;
 31. fn deref(&self) -> &Self::Target {
 32. &self.handle
 33. }
 34. }
 35. // EOF