Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

69 rindas
1.5KB

 1. use crate::render::{Device, OwnedImage};
 2. use ash::{version::DeviceV1_0, vk};
 3. use std::rc::Rc;
 4. pub struct ImageView {
 5. handle: vk::ImageView,
 6. pub device: Rc<Device>,
 7. pub image: Rc<OwnedImage>,
 8. }
 9. impl ImageView {
 10. pub fn create(
 11. device: Rc<Device>,
 12. image: Rc<OwnedImage>,
 13. format: vk::Format,
 14. ) -> Result<Rc<Self>, vk::Result> {
 15. let create_info = vk::ImageViewCreateInfo {
 16. format,
 17. image: **image,
 18. view_type: vk::ImageViewType::TYPE_2D,
 19. components: vk::ComponentMapping {
 20. r: vk::ComponentSwizzle::IDENTITY,
 21. g: vk::ComponentSwizzle::IDENTITY,
 22. b: vk::ComponentSwizzle::IDENTITY,
 23. a: vk::ComponentSwizzle::IDENTITY,
 24. },
 25. subresource_range: vk::ImageSubresourceRange {
 26. aspect_mask: vk::ImageAspectFlags::COLOR,
 27. base_mip_level: 0,
 28. level_count: 1,
 29. base_array_layer: 0,
 30. layer_count: 1,
 31. },
 32. ..Default::default()
 33. };
 34. let handle = unsafe { device.create_image_view(&create_info, None)? };
 35. Ok(Rc::new(Self { handle, device, image }))
 36. }
 37. pub fn create_all(
 38. device: Rc<Device>,
 39. images: &[Rc<OwnedImage>],
 40. format: vk::Format,
 41. ) -> Result<Vec<Rc<Self>>, vk::Result> {
 42. images
 43. .iter()
 44. .map(|image| Self::create(device.clone(), image.clone(), format))
 45. .collect()
 46. }
 47. }
 48. impl Drop for ImageView {
 49. fn drop(&mut self) {
 50. unsafe {
 51. self.device.destroy_image_view(self.handle, None);
 52. }
 53. }
 54. }
 55. impl std::ops::Deref for ImageView {
 56. type Target = vk::ImageView;
 57. fn deref(&self) -> &Self::Target {
 58. &self.handle
 59. }
 60. }
 61. // EOF