Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

72 řádky
1.5KB

 1. use crate::render::{Device, ImageView, RenderPass};
 2. use ash::{version::DeviceV1_0, vk};
 3. use std::rc::Rc;
 4. pub struct Framebuffer {
 5. handle: vk::Framebuffer,
 6. pub device: Rc<Device>,
 7. pub render_pass: Rc<RenderPass>,
 8. pub image_view: Rc<ImageView>,
 9. }
 10. impl Framebuffer {
 11. pub fn create(
 12. device: Rc<Device>,
 13. render_pass: Rc<RenderPass>,
 14. image_view: Rc<ImageView>,
 15. image_extent: vk::Extent2D,
 16. ) -> Result<Rc<Self>, vk::Result> {
 17. let attachments = [**image_view];
 18. let create_info = vk::FramebufferCreateInfo {
 19. render_pass: **render_pass,
 20. attachment_count: attachments.len() as u32,
 21. p_attachments: attachments.as_ptr(),
 22. width: image_extent.width,
 23. height: image_extent.height,
 24. layers: 1,
 25. ..Default::default()
 26. };
 27. let handle = unsafe { device.create_framebuffer(&create_info, None)? };
 28. Ok(Rc::new(Self { handle, device, render_pass, image_view }))
 29. }
 30. pub fn create_all(
 31. device: Rc<Device>,
 32. render_pass: Rc<RenderPass>,
 33. image_views: &[Rc<ImageView>],
 34. extent: vk::Extent2D,
 35. ) -> Result<Vec<Rc<Self>>, vk::Result> {
 36. image_views
 37. .iter()
 38. .map(|image_view| {
 39. Self::create(
 40. device.clone(),
 41. render_pass.clone(),
 42. image_view.clone(),
 43. extent,
 44. )
 45. })
 46. .collect()
 47. }
 48. }
 49. impl Drop for Framebuffer {
 50. fn drop(&mut self) {
 51. unsafe {
 52. self.device.destroy_framebuffer(self.handle, None);
 53. }
 54. }
 55. }
 56. impl std::ops::Deref for Framebuffer {
 57. type Target = vk::Framebuffer;
 58. fn deref(&self) -> &Self::Target {
 59. &self.handle
 60. }
 61. }
 62. // EOF