Alison Watson преди 2 години
родител
ревизия
80a10dc9bb
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      PKGBUILD

+ 1
- 1
PKGBUILD Целия файл

@@ -25,7 +25,7 @@ build() {
for proj in ${_projects}
do
cd "${srcdir}/${_pkgname}/${proj}"
make profile="debugger"
make
done
}Loading…
Отказ
Запис