A continuation of vrobot3.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Alison Watson 53fb4543f8 Revert "remove mentionable switch since discord can do that now" 1 rok temu
source Revert "remove mentionable switch since discord can do that now" 1 rok temu
.gitignore change yaml configs to ruby configs 2 lat temu
.yardopts fix conflation of server and bot 2 lat temu
README Add Sv_IRC client 4 lat temu

README

Mod_Audio requires:
- youtube-dl.rb
- streamio-ffmpeg

Sv_Discord requires:
- discordrb

Sv_IRC requires:
- cinch