A continuation of vrobot3.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Alison Watson 53fb4543f8 Revert "remove mentionable switch since discord can do that now" 11 miesięcy temu
source Revert "remove mentionable switch since discord can do that now" 11 miesięcy temu
.gitignore change yaml configs to ruby configs 2 lat temu
.yardopts fix conflation of server and bot 2 lat temu
README Add Sv_IRC client 3 lat temu

README

Mod_Audio requires:
- youtube-dl.rb
- streamio-ffmpeg

Sv_Discord requires:
- discordrb

Sv_IRC requires:
- cinch