vrobot3 is a chat bot for IRC and Discord.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

112 lines
3.0 KiB

//-----------------------------------------------------------------------------
//
// Copyright © 2016 Project Golan
//
// See "LICENSE" for more information.
//
//-----------------------------------------------------------------------------
//
// Fun stuff.
// .carmack, .revenant, .wan, .nyan, .:^)
//
//-----------------------------------------------------------------------------
using System;
namespace ProjectGolan.Vrobot3.Modules
{
//
// Mod_Fun
//
public class Mod_Fun : IBotModule
{
//
// ShitpostingDevice
//
private class ShitpostingDevice
{
private String word, final;
private Random rnd = Utils.GetRND();
private int min, max;
private Bot bot;
//
// ShitpostingDevice constructor
//
public ShitpostingDevice(String word, String final, int min, int max,
Bot bot)
{
this.word = word;
this.final = final;
this.min = min;
this.max = max;
this.bot = bot;
}
//
// run
//
public void run(User usr, Channel channel, String msg)
{
var n = rnd.Next(min, max);
var outp = String.Empty;
if(bot.clientInfo.hasColors && rnd.Next(0, 8) == 1)
for(int i = 0; i < 6; i++)
{
String[] colors = { "04", "07", "08", "09", "12", "06" };
outp += "\x03";
outp += colors[i];
outp += word;
outp += word;
}
else
for(var i = 0; i < n; i++)
outp += word;
bot.reply(usr, channel, outp + final);
}
}
//
// Mod_Fun constructor
//
public Mod_Fun(Bot bot) :
base(bot)
{
commands["carmack"] = new BotCommandStructure{
cmd = new ShitpostingDevice("MM", "", 3, 20, bot).run,
flags = BotCommandFlags.Hidden
};
commands["revenant"] = new BotCommandStructure{
cmd = new ShitpostingDevice("AA", "", 3, 20, bot).run,
flags = BotCommandFlags.Hidden
};
commands["wan"] = new BotCommandStructure{
cmd = new ShitpostingDevice("wan ", "- !", 2, 12, bot).run,
flags = BotCommandFlags.Hidden
};
commands["nyan"] = new BotCommandStructure{
cmd = new ShitpostingDevice("nyan ", "!~", 2, 12, bot).run,
flags = BotCommandFlags.Hidden
};
commands[":^)"] = new BotCommandStructure{
cmd = (usr, channel, msg) => bot.message(channel, ":^)"),
flags = BotCommandFlags.Hidden
};
events.onMessage += onMessage;
}
//
// onMessage
//
public void onMessage(User usr, Channel channel, String msg)
{
if(msg.Contains("OLD MEN"))
bot.message(channel, "WARNING! WARNING!");
}
}
}
// EOF