vrobot3 is a chat bot for IRC and Discord.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Graham 09c8b52cde Bot::Module: Add postSetup to IBotModule for type info 5 lat temu
Properties Fix compilation on Windows. 5 lat temu
Source Bot::Module: Add postSetup to IBotModule for type info 5 lat temu
.gitignore Fix compilation on Windows. 5 lat temu
LICENSE Add LICENSE and README files 5 lat temu
README.md Fix compilation on Windows. 5 lat temu
packages.config Fix compilation on Windows. 5 lat temu
vrobot3.csproj Fix compilation on Windows. 5 lat temu
vrobot3.sln Fix compilation on Windows. 5 lat temu

README.md

vrobot3 is a chat bot for IRC and Discord. Includes modules for bot administration, useful utilities like memos, and more.