ZScript highlighting for Vim
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Alison Watson 16197bc0b2 fix missing hi link 1 rok temu
ftdetect add keywords 1 rok temu
syntax fix missing hi link 1 rok temu
README.md add README 1 rok temu

README.md

vim-zscript

Highlighting for GZDoom's ZScript scripting language in Vim.

Installation

Use Vim's built-in package manager.

License

CC0 public domain.