random scripts I use
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Alison Watson 0b11fb0177 lutris: use show_advanced_options před 1 týdnem
applications xprofile: add .cabal to PATH před 1 týdnem
build-system cargo: use ~/bin/rust před 3 měsíci
computers vim: don't use number před 1 měsícem
emacs emacs: add config for markdown-mode před 1 týdnem
fish fish: fix usage of vim: syntax před 1 měsícem
games lutris: use show_advanced_options před 1 týdnem
network mpd: use pulseaudio (it's fixed now) and remove shoutcast před 3 měsíci
sshot file dance před 6 měsíci
system system/fonts: use 30-win32-aliases.conf před 3 týdny
text fish: use ruby instead of awk for word of the moment před 1 měsícem
themes add konsole color scheme před 2 měsíci
unused move fcitx config to unused před 1 měsícem
vim vim: update packages před 1 měsícem
virtual-machines virtual-machines: add Win10 VM před 1 měsícem
.gitignore computers/cain: add void repository configurations před 4 měsíci
LICENSE make everything CC0 (not that that wasn't obvious already) před 8 měsíci
check-links add symlink verifier script and fix links před 3 měsíci
copy-files copy-files: remove mkdir command před 3 týdny
files move progm to system/xorg/xkb před 1 měsícem
links emacs: remove unused custom.el file před 2 týdny