A resource pack for Minecraft which disables idle sounds for friendly mobs.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Alison Watson 53f5f1baff 1.14.2 10 månader sedan
assets/minecraft/sounds/mob 1.14.2 10 månader sedan
LICENSE 1.14.2 10 månader sedan
README.md 1.14.2 10 månader sedan
pack.mcmeta 1.14.2 10 månader sedan
silent.ogg 1.14.2 10 månader sedan

README.md

To install, simply click the “Download Repository” button and put the zip file in your .minecraft/resourcepacks folder.