A resource pack for Minecraft which disables idle sounds for friendly mobs.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Alison Watson 53f5f1baff 1.14.2 10 miesięcy temu
assets/minecraft/sounds/mob 1.14.2 10 miesięcy temu
LICENSE 1.14.2 10 miesięcy temu
README.md 1.14.2 10 miesięcy temu
pack.mcmeta 1.14.2 10 miesięcy temu
silent.ogg 1.14.2 10 miesięcy temu

README.md

To install, simply click the “Download Repository” button and put the zip file in your .minecraft/resourcepacks folder.