A resource pack for Minecraft which disables idle sounds for friendly mobs.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Alison Watson 53f5f1baff 1.14.2 3 lat temu
assets/minecraft/sounds/mob 1.14.2 3 lat temu
LICENSE 1.14.2 3 lat temu
README.md 1.14.2 3 lat temu
pack.mcmeta 1.14.2 3 lat temu
silent.ogg 1.14.2 3 lat temu

README.md

To install, simply click the “Download Repository” button and put the zip file in your .minecraft/resourcepacks folder.