A resource pack for Minecraft which disables idle sounds for friendly mobs.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

120B

To install, simply click the “Download Repository” button and put the zip file in your .minecraft/resourcepacks folder.