simple shader program for testing purposes
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Marrub 1922e65f24 fix file permissions 6 lat temu
.gitignore initial commit 6 lat temu
CMakeLists.txt fix probably everything 6 lat temu
FindSDL2.cmake FINE GEEZ 6 lat temu
gl_2_1.c fix probably everything 6 lat temu
gl_2_1.h fix probably everything 6 lat temu
main.c fix probably everything 6 lat temu
main.fp.glsl forgot to push shaders 6 lat temu
main.vp.glsl forgot to push shaders 6 lat temu